Rezerwacja Lasertag
urodziny dla dzieci Szczecin
I TY ZNAJDŹ SWÓJ CEL
witamy w pierwszej w szczecinie
arenie laserowego Paintballu
organizacja imprez Szczecin
Elektroniczny Paintball
rozrywka dla każdego
imprezy integracyjne Szczecin
Zorganizuj u nas
imprezę firmową, urodziny dziecka
wyjście klasowe...
urodziny dla dzieci Szczecin
Rekomendacje z Facebook'a
Rewelacja!!! Świetna rozrywka
na odstesowanie. Aaaaa :-) Jeszcze chcę ;-)

Pytania i odpowiedzi / Regulamin

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 

Jak się ubrać? Gry w Laser Tag nie wymagają specjalnego ubioru. Zalecamy grę w wygodnym obuwiu o płaskiej podeszwie. Ze względu na światła UV zamontowane na całej Arenie zalecamy również ciemniejsze ubrania. Osoby mające jasną odzież są bardziej widoczne i stają się łatwiejszym celem dla przeciwnika.

 

Ile osób może grać? Jednocześnie może grać 10 osób. Przy większych grupach dzielimy zawodników na zespoły. Wówczas tworzy się tzw. mini turniej. W taki sposób jesteśmy w stanie przyjąć nawet 30 osób. Drużyny, które w danej chwili mają przerwę mogą przyjrzeć się szczegółowym wynikom gier, które obsługa po każdej grze przedstawi Uczestnikom.

 

Czy laser jest bezpieczny? Sprzęt do gry wykorzystywany w naszej Arenie nie emituje żadnego lasera. Poniżej przedstawiamy Państwu jak producent opisuje sprzęt. “Zoltar jest grą towarzyską zbliżoną zasadami do tradycyjnego paintball’a z tą różnicą, iż zastosowanie nowoczesnych technologii czyni ją całkowicie bezpieczną i bezbolesną. Podstawową cechą różniącą Zoltar od paintballu jest rodzaj pocisków, które w naszym wykonaniu są strzałami podczerwieni”.

 

Czy można zarezerwować w innych godzinach? Oczywiście tak. Można dokonać rezerwacji poza stałymi godzinami otwarcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W takim przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt.

 

Czy dzieci mogą grać? Minimalny wiek graczy to 8 lat. Radzimy jednak aby dzieci do 13 roku życia grały pod opieką rodziców bądź opiekunów. Należy wziąć również pod uwagę czy mniejsze dzieci poradzą sobie z ciężarem sprzętu do gry.

 

Masz więcej pytań?

Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń pod 500-347-468

Napisz na info@labiryntarena.pl

 

Regulamin dostępny w lokalu do podpisania przed grą – Regulamin – Labirynt Laser Tag Szczecin

Regulamin w wersji angielskiej – Regulamin – angielska wersja

 

REGULAMIN

Poniższy Regulamin dotyczy osób korzystających z usług Labirynt Laser Tag Szczecin. Regulamin Labirynt Laser Tag Szczecin  

1. Każdy gracz przed grą zobowiązuje się do zapoznania i zaakceptowania Regulaminu Labirynt Laser Tag Szczecin, a także przestrzegania poleceń obsługi lokalu. Zakup biletu na dowolną grę oznacza zapoznanie się z Regulaminem Labirynt Laser Tag Szczecin i jego akceptację.

2. Warunkiem uczestnictwa w grze jest brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych przy uprawianiu sportu. Zabrania się udziału w Grze: – osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź środków mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu (w tym również lekarstw), – kobietom w ciąży, – osobom, których stan zdrowia może narażać na ryzyko uszczerbku zdrowia w trakcie gry, w szczególności: – cierpiących na choroby lub dolegliwości gdzie migające/pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia np. epilepsja, schorzenia wzroku, – cierpiących na choroby lub dolegliwości gdzie wysiłek fizyczny naraża na ryzyko dla zdrowia np. choroby układu krążenia, schorzenia kręgosłupa/układu kostnego, astma itp.

3. Uczestnicy noszący okulary bądź inne elementy ozdobne ubioru, powinni je zdjąć lub mieć odpowiednio zabezpieczone.

4. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Obiektu. Uczestnicy powinni przechowywać drobne i cenne przedmioty w zamykanych szafkach. Kluczyki do szafek udostępniane są za zostawieniem dokumentu tożsamości w depozycie. W razie zagubienia udostępnionego kluczyka Klient jest zobowiązany uiścić kwotę 15 zł celem pokrycia kosztu wyrobienia nowego kluczyka.

5. Klient przed rozpoczęciem gry zostaje przeszkolony z zakresu bezpieczeństwa w miejscu gry a także sposobu korzystania z wyposażenia.

6. W trakcie gry Uczestnicy przejmują odpowiedzialność za powierzony im sprzęt oraz wszelkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z nie stosowania się do poniższego Regulaminu.

7. Karabinów nie można rzucać, kłaść na ziemię, używać niezgodnie z przeznaczeniem. W przypadku uszkodzenia sprzętu wynikającego z celowego działania lub zaniedbania, Uczestnik może zostać obciążony kosztami jego naprawy  – nie dotyczy to powstawania rys i kosmetycznego zużywania sprzętu.

8. Wszelkie usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje, w tym odniesione urazy, Gracz jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać obsłudze lokalu.

9. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w grze tylko i wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna.

10. Obsługa ma prawo zażądać od Klienta okazania dowodu tożsamości, oraz wyprosić z Obiektu osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Obsługa ma również prawo odmówić Klientowi uczestnictwa w grze bez podania przyczyny.

11. Na terenie Labirynt Laser Tag Szczecin zabrania się: – biegania, skakania oraz czołgania, – agresywnego zachowania w stosunku do innych osób, – używania przemocy fizycznej w stosunku do pozostałych uczestników zabawy, – chwytania broni innego Gracza, – używania broni i wyposażenia Obiektu w sposób inny niż przedstawiony przez Obsługę w czasie szkolenia, – wspinania lub wieszania się na ściankach lub elementach wyposażenia Obiektu, – wnoszenia przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych Graczy.

12. Na terenie Obiektu zabrania się konsumpcji artykułów własnych, spożywania alkoholu oraz obowiązuje całkowity zakaz palenia. Obsługa ma prawo zabronić uczestnictwa w grze osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

13. Obsługa ma prawo wyłączyć z gry osoby nieprzestrzegające Regulaminu.

14. Organizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (kopia polisy do wglądu) oraz środki pierwszej pomocy.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu wynikłe z nie stosowania się do niniejszego Regulaminu.

16. Niniejszy regulamin nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa polskiego w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego i BHP. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Partnerzy

atrakcje dla dzieci Szczecin Urodziny dla dzieci Szczecin imprezy integracyjne szczecin organizacja imprez
urodziny dla dzieci

Rezerwacja

Zarezerwuj już teraz!

Telefon 500-430-860
E-mail: info@labiryntarena.pl

kawalerskie Szczecin

Kontakt

al. Niepodległości 18-22 (5 piętro)
70-412 Szczecin

Rezerwacje 500-430-860
Biuro 500-347-468
E-mail info@labiryntarena.pl

Realizacja: strony internetowe Szczecin KULIKOWSKI-IT